KKSF OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 ARALIK'TA YAPILIYOR

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2016, Pazar günü aşağıda verilen yer, saat ve gündem ile yapılacaktır. Üye Kulüp ve Derneklerin katılımı saygı ile rica olunur.

KKSF YÖNETİM KURULU

Yer: Golden Tulip Otel, Lefkoşa
Tarih: 25 Aralık 2016
Saat: 10.30

GÜNDEM:
1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşumu,
2. Saygı duruşu,
3. Başkanın konuşması, Faaliyet Raporu Sunumu ve aklanması,
4. Mali Raporun sunumu ve aklanması,
5. Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi,
6. Dilek ve Temenniler,
7. Kapanış.

Not:
(1) Tüzük gereği Başkanlığa başvuruların Genel Kurul tarihinden en geç yedi (7) gün önce, Yönetim Kurulu Üyeliğine başvuruların Genel Kurul tarihinden en geç üç (3) gün önce yazmana (sekreterliğe) verilmesi gerekmektedir.

(2) Genel Kurula katılacak Delegeler, Tüzük gereği Dernek/Kulüp Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Dernek/Kulüp mühürlü bir belge ile görevlendirilirler.