OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Eylül 2019, Cumartesi günü aşağıda verilen yer, saat ve gündem ile yapılacaktır. Üye Kulüp ve Derneklerin katılımı saygı ile rica olunur.

Yer: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (Adres: Raif Denktaş Caddesi, Eziç Yanı Göçmenköy / 7 Lefkoşa)
Tarih: 21 Eylül 2019, Cumartesi
Saat:10.00

Gündem:
1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşumu
2. Saygı duruşu
3. Başkanın konuşması, Faaliyet Raporu Sunumu ve aklanması
4. Mali Raporun sunumu ve aklanması
5. Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış

Not:
(1) Tüzük gereği Federasyon Başkanlığa başvuruların Genel Kurul tarihinden en geç yedi gün önce, Yönetim Kurulu Üyeliğine başvuruların Genel Kurul tarihinden en geç üç gün önce yazmana (sekreterliğe) verilmesi gerekmektedir.

(2) Genel Kurula katılacak Delegelerin, Tüzük gereği reşit olması, Dernek/Kulübün Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi, imzalı ve mühürlü bir belge ile görevlendirilmesi gerekmektedir. Her dernek/Kulüp bir delege görevlendirebilir.

E-posta adresi: iletisim@kksf.org
Fax: 2239337
Tel: 2236133